Weetjes

Maandelijks krijgt u een nieuwsbrief in Questi vanuit het schoolteam (directie en personeelsleden) mee met aandachtpunten en nieuws uit de school.
Ook houden we op woensdag “fruitdag”. Uw kleuter brengt dan een stuk fruit mee als tussendoortje.
Dit schooljaar zijn er kijkmomenten voor nieuwe kleuters op volgende dagen van 10.30 uur tot 11.30 uur. De data kan je bij inschrijven vinden.
Data van oudercontact wordt u tijdig via de nieuwsbrief meegedeeld.
Doen er zich problemen voor met uw kind, wenst u een gesprek, twijfel niet, stel u in verbinding met de leerkracht, zorgleerkracht of de directie. Zij zullen u graag ontvangen.
Een kledingstuk met naam is gemakkelijk terug te vinden. Handschoenen of wanten worden liefst vastgemaakt aan de mouw van de jas met een lint. Verloren spullen zijn terug te vinden in de mand onder het afdak. Waardevolle voorwerpen worden bewaard op het secretariaat.
Indien een kleuter door een andere persoon dan gebruikelijk afgehaald wordt, gelieve dan de leerkracht of het secretariaat een seintje te geven om misverstanden te voorkomen.
Antibiotica wordt op school niet toegediend!
Maak bij het parkeren gebruik van de parking aan de evenementenhal.
Vermijd bij het oprijden van de parking de inrit bij het zebrapad aan onze school. Parkeer nooit op de stoep of bij de buren. De veiligheid van de kleuters gaat voor.
Bij adreswijzigingen en schoolveranderingen tijdig de school verwittigen. Zo kunnen wij de administratie in orde brengen.